skip to Main Content

Onder de naam Samenscholen informeren de openbare basisscholen voor primair onderwijs van OcTHO en Obase jou over hun ‘vrijages’ en de reeds ontstane of ontluikende samenwerking(en). Spannend! Op deze site volg je alle ontwikkelingen.

samenscholen_octho-logo3

octho, tholen

Er vallen acht basisscholen onder OcTHO. Alle scholen zijn er op gericht om de kinderen onderwijs op maat te bieden. Zo worden ze voorbereid op de toekomst en leren ze het maximale uit zichzelf te halen.

samenscholen_obase-logo

obase, schouwen-duiveland

Klein of groot, autochtoon of multicultureel, bijzonder concept of traditioneel. Alle 11 basisscholen, waaronder speciaal basisonderwijs en Vitruvio hoogbegaafdheidsonderwijs, bieden dat wat past bij de leerlingen. Een perspectief voor ieder kind.

Breaking: Samenscholen stopt voor SOPOGO

Obase en OcTHo zetten verkenning voort

In een intensief traject hebben de drie schoolbesturen van Obase, OcTHo en SOPOGO de mogelijkheid onderzocht tot samengaan. Met elkaar zagen zij kansen om het hoofd te bieden aan krimp en zich te ontwikkelen tot een sterke organisatie met ruimte voor groei. Na vele gesprekken waarin de organisaties zich richten op de overeenkomsten in hun onderwijsvisies, zijn ze toch tot de conclusie gekomen dat de Zeeuwse en Zuid-Hollandse (organisatie)culturen te veel verschillen.

Begin dit jaar maakten de drie schoolbesturen een start met het voeren van een gezamenlijke backoffice. Het idee was om voor het eind van dit jaar vanuit één locatie de scholen op de verschillende eilanden, Schouwen-Duiveland, Tholen en Goeree-Overflakkee, te ondersteunen. Daarnaast werden de eerste stappen in het onderzoekstraject naar bestuurlijke samenwerking gezet. Er werd gekeken naar de kansen en bedreigingen van de organisaties afzonderlijk om te zien waarin zij elkaar konden aanvullen en versterken. Nu er besloten is om met dit proces niet verder te gaan, houden Obase en OcTHo hun gezamenlijk bestuurskantoor en zetten samen het onderzoekstraject naar bestuurlijke samenwerking voort.

Terugkijken op een waardevol traject
De bestuurders De Keijzer (Obase), Berends (OcTHo) en Verbrugh (SOPOGO): “Ondanks dat we niet met elkaar verder gaan, heeft het ons wel verder gebracht. Het is een waardevol traject geweest. We hebben elkaars organisaties goed leren kennen en nemen allen daarvan mee wat past in onze eigen organisaties. Er volgt nu een stukje ontvlechting en afronding van ons gezamenlijk avontuur. We vinden het allen jammer dat dit traject eindigt, maar weten dat de beslissing voor nu goed is. We hebben genoeg overeenkomsten gevonden om elkaar in de toekomst op projectbasis te kunnen vinden”.

Zie hier hoe we
samenscholen:

Contact:

Back To Top